Lewen

Wenn ick doar de Früchte goah,

In't Sommer vöar mien Acker stoah,

un seh' all denn Segen,

denn he ieder Joahr ouns brenk

as sienen Loahn en as Geschenk,

van Sünnenschien en regen,

dann wood mij in Gedachten kloar,

dat hier dat Lewen Joahr vöar Joahr

van nijen weär wodd gewen.

Jan Smoor   

Fehler gefunden?  l  © Hamsterkiste Verlag